Keskmiselt kandideerib igale töökonkursile 17 inimest

Tegime kokkuvõtteid eelmisest aastast ja leidsime mõned õige huvitavad faktid. Kõige olulisem – keskmiselt kandideeris ühele töökonkursile eelmine aasta 17 kandidaati, see on 2 korda rohkem kui aasta varem. Kandidaate konkursi kohta oli Lätis 13 ja Leedus 12.

Kui 2009. aastal avaldasime 12 000 töökuulutust, siis aasta varem oli neid olnud 20 000, seega pakkumiste hulk langes 40 protsenti.

Jätka lugemist

Tööotsijad aprillis: inimesed avatud töötamisele Lätis-Leedus

Vaadates otsa CV-Online`i aprilli statistikale võib öelda, et väga suuri, märkimisväärseid pöördeid tööotsijate vajadustes ja ootustes ei ole toimunud. Siiski võiks välja tuua paar fakti, mis enim silma jäävad.

kroonid1) Aprillikuus hakkas vähenema inimeste hulk, kelle palgaootused on üle 15000 krooni (neto).  Meie andmebaasis on selliseid tööotsijaid võrreldes kuu aja tagusega 1.5% vähem. Ilmselt on peamiseks põhjuseks inimeste ootuste langetamine, et olla töökonkurssidel konkurentsivõimelisem ja vastata paremini ettevõtete tänastele võimalustele. Jätka lugemist

Enim otsitakse tööd ikka teenindus- ja kaubandussektorisse

toootsijad Nagu ka kuu tagasi selles postituses kirjutasin, jälgime igakuist statistikat selle kohta, millise valdkonna tööotsijaid meie andmebaasi lisandub ning millised on ootused uuele tööle. Kokkuvõte märtsis toimunud sündmustest on järgnev.

1) Kõige enam lisandus märtsis ehituse ja kinnisvara, elektroonika, elektri ja telekommunikatsiooni ning töötlemise ja tootmise kogemusega tööotsijaid. Jätka lugemist

Kõige õnnelikumad on vaimulikud, tuletõrjujad ja piletimüüjad

906939_smileyÕnn on meie kõigi jaoks oluline teema. Seeon kasvõi osaliselt seotud ka töö või sissetulekuga. Muidugi, tööelu tähtsus oma isikliku õnne koostisosana on inimestel erinev. Üks huvitav uuring on aga välja töönud, milliste ametite pidajad on üldiselt oma elus kõige õnnelikumad.

Kõige õnnelikumad on vaimulikud ja tuletõrjujad
 USA-s viidi läbi uuring, kus selgitati välja, milliste ametikohtade esindajad on kõige õnnelikumad. Tulemused näitavad, et ametid, kus teisi inimesi saab aidata, annavad kõrgeima tulemuse. Nende tööde tegijad on kõige õnnelikumad oma elu kõiki aspekte arvesse võttes. Jätka lugemist

Tööotsijad tahavad tööle politseisse ja Leetu

marts1Jälgime igakuiselt statistikat selle kohta, millise profiiliga tööotsijad CV-Online`i andmebaasi lisanduvad, millised muutused toimuvad ootuste osas töökohale ning milliseid trende võib tööotsingu osas näha.

Ühe kuuga muidugi kardinaalseid muutusi ei toimu, kuid üht-teist saab siiski välja tuua. Seega, mis on muutunud märtsi alguseks võrreldes kuu aja tagusega?

1) Kõige enam lisandus veebruaris ehituse ja kinnisvara, energeetika, elektroonika ja telekommunikatsiooni töökogemusega inimesi, samuti tööotsijaid tootmisettevõtetest. Jätka lugemist

Mida gümnasistid tulevaselt töölt ootavad?

kysitlusViisime eelmise aasta lõpus läbi küsitluse noorte tulevikuplaanide ning ootuste kohta seoses edasiõppimise ning tulevase tööga. Nende ootused ja lootused on küllaltki realistlikud, kuigi praeguses muutuvad majandusolukorras võib kõik paraku väga kiiresti muutuda. Samas koorus vastustest välja ka tööandjatele huvitavaid trende.

Küsitlusele vastanutest oli 80% gümnaasiumite ja kutseõppeasutuste õpilased, ülejäänud vastajad oli põhikooli õpilased või juba tudengi staatusesse jõudnud noored. Jätka lugemist

Tuletõrjuja näitlejaks, õpetaja turundusjuhiks?

paaste1Pealkirjas öeldu võiks inimeste kogemusi, soove ja ootusi tööotsingu hetkeolukorras hästi kirjeldada. Mõningad märkimisväärsed numbrid kerkivad esile, kui vaadelda tööotsijate töökogemusi ja soove uue töökoha suhtes. Andmed põhinevad CV-Online`i tööotsijate andmebaasile

Uurisime lähemalt, millised on need valdkonnad, kus töökogemust omavad inimesed enam ei soovi enam samasse valdkonda uuele tööle minna? TOP3 valdkonda on järgmised:
opetaja1) Päästetööd ja korrakaitse. Vaid 11% päästjatest, politseinikest jm valdkonna ametikohtadel töötanutest on märkinud valmisolekut ka edaspidi selles valdkonnas tööle minna.
2) Haridus ja teadus – 28% vastava töökogemusega inimestest soovib uuesti samasse valdkonda tööle minema.
3) Tootmine ja tööstus – 37% selle valdkonna kogemusega inimestest soovib ka järgmist töökohta samas valdkonnas. Jätka lugemist

Millistele töökonkurssidele enim kandideeritakse?

tööotsingTegime CV-Online`i veebi kohta veidi statistikat, et vaadata, kuhu õigupoolest inimesed praegu enim tööle kandideerivad. Üldiselt öeldes on popimateks ametikohtadeks sekretäride ja teenindajate ametikohad. Statistika aluseks on viimase kuu jooksul lõppenud või peagi lõppevad töökonkursid.

Niisiis – kõige rahvarohkem konkurss tõi 238 kandidaati ühele müüja kohale moekaupade kauplusesse.

Järgmised kaks kohta hõivas üks suurimaid kodumaiseid supermarketite kette, kus ühe konkursi raames soovis asuda tööle kaubatellijana 195 inimest. Teine kuulutus, mis otsis kassapidajaid, saaliteenindajaid, letiteenindajaid, transporditöölisi ja kärupaigutajaid, tõi 202 CV-d.

Jätka lugemist